Автоматизация на електронното производство
Лаб.Упражнения
Литература
Конспект
Програми
Документация
ТУ - София
Организации
Фирми
Литература

Cъобщения

Филм към 10-та лекция

Към е-обучение

Изпитни дати:

Поправителен изпит по АЕП

28.05.2018 от 9:30 до 11:15 в зала 2130

Резултати от изпитите

06.02.2017 (368kB)

Внимание!

По дисциплината студентите правят два
реферата и пет лабораторни упражнения!

Лабораторните упражнения започват от ІІ седмица - 8:00 ч.


Рефератите се защитават публично пред групата, след приключване
на всички лабораторни упражнения, в същите часове.

Резултатите от тях и от лабораторните упражнения участват в
оценката по дисциплината!

Указания

Реферати (45 kB)

Преподаватели

Проф. д-р Стефан Овчаров
Каб.: 1354
Приемно време:
Тел.: +359 2 965 3677
E-mail: sovcharo@tu-sofia.bg

Гл. ас. Емилия Балканска
Кабинет: 1442
Приемно време:
Телефон: +359 2 965 3143
E-mail: egb@tu-sofia.bg

Гл. ас. Атанас Йовев
Кабинет: 1359
Приемно време:
Телефон: +359 2 965 3265
E-mail: iovev@tu-sofia.bg

Литература

"Автоматизация на електронното производство"
МП Издателство на ТУ - София 2004г.
проф. Стефан Овчаров