Определете коефициента на усилване по ток β=Ic/Ib при Ib=100μA и Uce=1V.

 

Добавете курсор към графиката Ic.

Преместета курсора на характеристиката, която съответства на 100uA. Използвайте стрелките от клавиатурата за да преминете между характеристиките. Щракнете с десния клавиш на мишката върху курсора за да видите на каква стойност на Ib съответства текущо избраната характеристика.

Позиционирайте курсора, така че Uce да е равно на 1V.

Отчетете стойността на Ic:

Ic=19.5mA

β= Ic/Ib = 19.5/0.1 = 195