Лекции

Презентации от лекциите на проф. Таня Василева

Свойства на полупроводниците (24.02.2021)

Оптоелектронни елементи (24.02.2021)

Диоди – Работа по постоянен ток (26.05.2020)
Диоди – Работа по променлив ток (26.05.2020)
Ценерови диоди (16.10.2020)

Биполярни транзистори (9.11.2020)
БТ – Усилвател (11.11.2020)
БТ – Ключов режим (19.11.2020)

MOS Транзистори (25.11.2020)
MOS транзистори – типове

Дисплеи (8.12.2020)

Интегрални схеми (8.12.2020)

Високочестотни вакуумни елементи

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА