Ценерови Диоди

Материал за подготовка – Глава 2.8 от Ръководство за упражнения по ЕПП

Задание