MOS транзистор

Материал за подготовка – Упражнение 8 от Ръководство за упражнения по ЕПП

Задание
Задание (doc)