Светодиоди

Материал за подготовка – Глава 6.2.1 от Ръководство за упражнения по ЕПП

Задание

Дължините на вълните за различните светодиоди ще намерите в Wikipedia