Диоди

Материал за подготовка – Глава 2-ра от Ръководство за упражнения по ЕПП (без 2.6 и 2.8).

Задание