Биполярен транзистор в ключов режим

Материал за подготовка – Упражнение 7 от Ръководство за упражнения по ЕПП

Задание
Задание (doc)