За дисциплината

Литература

Учебник: “Полупроводникови елементи”, Марин Христов, Таня Василева, Емил Манолов, издателство “Нови Знания”

Упражнения: “Ръководство по полупроводникови елементи”, Михаил Цанов, Филип Копаранов, Иван Фурнаджиев, издателство “Нови Знания”

Въпроси и тестове за контролни и изпити по ППЕ

  • Примерен тест за изпит  PDF
  • Физика на полупроводниците PDF
  • Диоди  PDF
  • Биполярни транзистори  PDF
  • Полеви транзистори  PDF

Учебни програми

Учебна Програма по Полупроводникови Елементи за Електронни Специалности – FBE22 (pdf)

Учебна Програма и Конспект по Електроника за спец. АТТ кат. Въздушен Транспорт (doc)