25.06.2019 от 12:00 15:00 в зала 1154 1152

(променено  на 18.06.2019)