Тестовете си може да видите на 22.01.2019 от 14-15.30 ч. в 1353.