Полупроводникови Елементи

Въпроси и тестове за контролни и изпити по ППЕ

  • Примерен тест за изпит  PDF
  • Физика на полупроводниците PDF
  • Диоди  PDF
  • Биполярни транзистори  PDF
  • Полеви транзистори  PDF

Учебни програми

Учебна Програма по Полупроводникови Елементи за Електронни Специалности – FBE22 (pdf)

Учебна Програма и Конспект по Електроника за спец. АТТ кат. Въздушен Транспорт (doc)