Поправителен изпит по Полупроводникови Елементи за студенти от ФЕТТ, специалности Електроника и Автомобилна Електроника.

Дата: 22.06.2022, Начало: 15:00

Необходима е предварителна регистрация.

https://forms.gle/QHEzYrdaFzLvZTqy5


Поправителен изпит по Електроника за студенти от ТФ, специалност АТТ

Дата: 27.06.2022 от 11.30 ч. в 1435 зала