Практическа схемотехника
Лаб.Упражнения
Програми
Документация
ТУ - София
Организации
Фирми
Литература

Лабораторни упражнения

Съгласно учебния план - шести семестър, студентите
правят лабораторни упражнения по ПС - общо 30 ч.

Семестърът се заверява САМО, ако са направени
всички упражнения !!!

Упр__1
Упр__2 (450 kB)
Упр__3 (401 kB)
Упр__4 (429 kB)
Упр__5 (223 kB)
Упр__6 (519 kB)
Упр__7 (553 kB)
Упр__8 (423 kB)
Упр_10 (240 kB)
Зарче_ (846 kB)

Номерата на упражненията са съгласно ръководството за
лабораторни упражнения по Практическа схемотехника

Литература към упражненията

Ръководство за лабораторни упражнения по Практическа схемотехника
ИПК-ТУ София 2001г.
доц.Стефан Овчаров и к-в

Предварителната подготовка е задължителна!