Практическа схемотехника
Лаб.Упражнения
Програми
Документация
ТУ - София
Организации
Фирми
Литература

Cъобщения

Внимание!

Занятията по Практическа схемотехника за 2015/2016 г.
започват от ШЕСТА седмица, 14 март
съгласно разписа.

Преподаватели

Гл. ас. Емилия Балканска
Кабинет: 1442
Приемно време:
Телефон: +359 2 965 3143
E-mail: egb@tu-sofia.bg

Гл. ас. Атанас Йовев
Кабинет: 1359
Приемно време:
Телефон: +359 2 965 3265
E-mail: iovev@tu-sofia.bg

Упражнения

Моля, подготвяйте се предварително!