Електронно уредостроене
Студенти
Конспект
Лекции
Литература
Проекти
Лаб.Упражнения
Програми
Документация
ТУ - София
Организации
Фирми
Литература

ЛЕКЦИИ ПО ЕЛЕКТРОННО УРЕДОСТРОЕНЕ

Лекция 1
Лекция 2
Лекция 3
Лекция 4
Лекция 5
Лекция 6
Лекция 7
Лекция 8
Лекция 9
Лекция 10
Лекция 11
Лекция 12
Лекция 13

Лекции по ЕУ до 2016г

pesu00.pdf
EMC_Visteon1
EMC_Visteon2
pesu01.pdf pesu01d.pdf
pesu02.pdf pesu02d.pdf
pesu03.pdf pesu03d.pdf
pesu04.pdf pesu04d.pdf
pesu05.pdf pesu05d.pdf
pesu06.pdf pesu06d.pdf
pesu07.pdf pesu07d.pdf
pesu08.pdf pesu08d.pdf
pesu09.pdf pesu09d.pdf
pesu10.pdf pesu10d.pdf
pesu11.pdf pesu11d.pdf
pesu12.pdf pesu12d.pdf

Лекции по ПЕСУ до 2014г

Лекции в pdf ( 8 МB)

Литература в електронен формат към темите

Стандарти и изпитване на електромагнитна съвместимост

AN9734.PDF (258 kB)

Причини за възникване на смущения и подходи за намаляване на влиянието им

AN9768.PDF (49 kB)
AN9769.PDF (89 kB)
AN9308.PDF (30 kB)
an88f.pdf (116 kB)
epcos.pdf (98 kB)
an15.pdf (382 kB)
an20.pdf (113 kB)
an24.pdf (403 kB)
595.pdf (124 kB)
isolat.zip (3,4 MB) - галванично развързване

Примери за захранващи блокове отговарящи на изискванията за електромагнитна съвместимост

di9.pdf (158 kB)
epr16.pdf (1813 kB)
lnk501.pdf (156 kB)

Препоръки и подходи при проектиране на цифрови и аналогови печатни платки

AN89001.pdf (122 kB)
AN1263.pdf (1813 kB)
AN1050.pdf (156 kB)
doc1619.pdf (158 kB)
noise_suppression_principle.pdf (317 kB)
AN-202.pdf (670 kB)

LED и LCD индикации

563.pdf (199 kB)
MAX7219.pdf (187 kB)

Електронни средства в електроенергетиката

AN268.pdf (639 kB)
AN269.pdf (92 kB)
LB-25.pdf (69 kB)
PRI-EN2.pdf (683 kB)
st1.pdf (203 kB)
Power_Theory.pdf (303 kB)
sim.pdf (632 kB)
sim1.pdf (1043 kB)

Измерване на електропотреблението (електромери)

solid_state.pdf (68 kB)
reactive_energy_metering_international_edition.pdf (426 kB)
mi_editorial2.pdf (18 kB)
solidstate_energymeter.pdf (207 kB)
ad7750.pdf (196 kB)
ETE_1.pdf (128 kB)
elmer_distancionno_otcitane.pdf (242 kB)
str2.pdf (187 kB)

Измерване на твърдост

hardness.pdf (132 kB)
hardnessfaq.pdf (114 kB)
dn61.pdf (123 kB)
PeakDetector.pdf (260 kB)

Електронни устройства за пропорционалната хидравлика

D78171-01D.pdf (904 kB)
EV1M2.pdf (322 kB)
D7831.pdf (786 kB)

Ултразвуково измерване на скорост и дебит на течности

Ultrasonic.zip (181 kB)

pH - метри

119-ph.pdf (273 kB)
lmc6001.pdf (523 kB)

Избрани приложения

compass.zip (143 kB)
Compass.pdf (265 kB)
An_comp.pdf (291 kB)
Digi_0.pdf (28 kB)
Target.pdf (153 kB)
металотърсачи (292 kB)
паркинг-асистент 1 ( 77 kB)
паркинг-асистент 2 (1193kB)
Touch_screen (292 kB)