Електронно уредостроене
Студенти
Конспект
Лекции
Литература
Проекти
Лаб.Упражнения
Програми
Документация
ТУ - София
Организации
Фирми
Литература

Cъобщения

ИЗПИТ по ЕУ-задочно:

Според календарния график на учебния процес


За поправителни изпити е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО записване - E-mail
или в каб. 1442, най-късно до 15:00 ч. на деня преди изпита!

Записалите се по E-mail трябва да са получили потвърждение!

За поправителен изпит от предишни години студентите трябва
да си осигурят изпитни протоколи своевременно!

Часът и залата може да се променят! ПРОВЕРЯВАЙТЕ!

Изпитът е писмен - БЪДЕТЕ ТОЧНИ!

Резултати от изпитите

28.09.2019 - резултатите са нанесени в електронната система

Изпит xxx

Справки в приемния час в каб. 1442.

Преподаватели

Доц. д-р Петър Якимов
Каб.: 1359
Приемно време:
Вторник 13 - 14
Петък 13 - 14
Тел.: +359 2 965 3265
E-mail: pij@tu-sofia.bg

Ас. Николай Тюлиев
Каб.: 1442
Приемно време: Понеделник 13 - 15
Тел.: +359 2 965 3143
E-mail: ntt@tu-sofia.bg

Лекции

Литература

Упражнения

Указания

Информация

Съгласно учебния план, през първия семестър, студентите магистри
правят проект по една от дисциплините - ПВМПС, СПМЕ, ЕЕП и ЕУ.

Примерни теми за курсов проект,
бланка за задание и указания.
(475 kB)
Правилник за учебната дейност във ФЕТТ (120 kB)