Eлектронни устройства за измерване и управление
Лаб. упражнения
Указания за КП
Практикум
Конспект
Литература

Лабораторни упражнения

Съгласно учебния план в седми семестър студентите правят
лабораторни упражнения по ЕУСКУ - общо 30 ч.

Студентите се допускат до упражнения, ако са подготвени!

Ден Час Група
Понеделник - -
- -
Вторник 10:30 - 12:45 30б
15:45 - 18:00 30а
Сряда - -
- -
Четвъртък - -
- -
Петък - -
- -
Събота - -


Занятията за 2018/2019 започват от ІІ-ра седмица.

Семестърът се заверява САМО, ако са направени всички упражнения !!!

Upr1.pdf (176 kB)
Upr2.pdf (251 kB)
Upr3.pdf (190 kB)
Upr3A.pdf (274 kB)
Upr4.pdf (558 kB)
Upr5.pdf (290 kB)
Upr6.pdf (398 kB)

Литература към упражненията

Pt100 ( 62 kB)
ICL7107 ( 535 kB)
MC6821 (1080 kB)
MC1408 (68 kB)
TL431 (2,47 MB)
LinearOpto (360 kB)
LOC111 (168 kB)
LM 331 (369 kB)
SN74HC14 (92 kB)

Моля, подготвяйте се предварително!