Eлектронни устройства за измерване и управление
Лаб. упражнения
Указания за КП
Практикум
Конспект
Литература

Записки по ЕУИУ

eusku01.pdf (268 kB)
eusku02.pdf (222 kB)
eusku03.pdf (455 kB)
eusku3a.pdf (461 kB)
eusku04.pdf (312 kB)
eusku05.pdf (218 kB)
eusku06.pdf (275 kB)
eusku6a.pdf (470 kB)
eusku07.pdf (129 kB)
eusku08.pdf (184 kB)

Литература към записките

isolat.zip (3,4 МB)
pt100.zip (217 kB)
termo_add.zip (622 kB)
tc_or_rtd.zip (313 kB)
betatherm.zip (473 kB)
add_malki.zip (557 kB)
add_m1.zip (605 kB)
add_m2.zip (336 kB)
oboroti.zip (181 kB)
humidity.zip (177 kB)

Литература в електронен формат

74hc4060.pdf ( 82 kB) 14-stage binary ripple counter with oscillator
slaa013.pdf (125 kB) Understanding Data Converters
motionc.pdf (315 kB) Motion Control
int_sen.pdf (65 kB)Special Issue
Smartsensor_1451d4.pdf(927 kB) The IEEE 1451.4 Standard for Smart Transducers
smarts.pdf (344 kB) Интелигентни (Smart) сензори
4355.pdf (612 kB) Humidity Calibrator
DupuisSMART.pdf (337 kB) Smart Pressure Transducers
edc-pap.pdf (110 kB) Building Plug-and-Play Networked Smart Transducers
an1573.pdf ( 69 kB) Understanding Pressure and Pressure Measurement
an1082.pdf ( 65 kB) Pressure Sensor -> 4-20mA
a0217.pdf (612 kB) Предусилвател за термодвойка
art_1.pdf ( 4,7 MB) От историята...
an-236.pdf (207 kB) Измерване и регулилане на обороти