Eлектронни устройства за измерване и управление
Лаб. упражнения
Указания за КП
Практикум
Конспект
Литература

Практикум

Понеделник, лаборатория 1358

09:00 - 11:15, група 30а
11:30 - 13:45, група 30б

Занятията за 2018/2019 започват от ІІІ-та седмица.

prakt.pdf (332 kB)
PIC16F716 (2,47 MB)
BEGIN (3,1 MB)
begin (1000 B)
Часовник (173 kB)

Файлът с указания begin.pdf се променя по време на семестъра!