Eлектронни устройства за измерване и управление
Лаб. упражнения
Указания за КП
Практикум
Конспект
Литература

Практикум

Занятията по разпис за 2021/2022 г приключиха.

prakt.pdf (332 kB)
PIC16F716 (2,47 MB)
BEGIN (3,1 MB)
begin (1000 B)
Часовник (173 kB)

Файлът с указания begin.pdf се променя по време на семестъра!