Eлектронни устройства за измерване и управление
Лаб. упражнения
Указания за КП
Практикум
Конспект
Литература

Cъобщения

Поправителен изпит по ЕУИУ и ЕУКУ - съгласно академичния календар.
Подробностите ще се съгласуват по електронната поща.

ИЗПИТ по ЕУИУ - указания

Студентите от предишни учебни години трябва да си
осигурят изпитни протоколи своевременно!

Изпитът е ограничен по време - БЪДЕТЕ ТОЧНИ!

За явяване на ПОПРАВИТЕЛЕН изпит е необходимо
ПРЕДВАРИТЕЛНО записване - E-mail,
най-късно до 15:00 ч. на деня преди изпита!

Записалите се по E-mail трябва да са получили потвърждение!

Броят на явяванията за една учебна година е
ограничен до ТРИ съгласно правилника.


Съгласно правилника на Техническия университет:
Чл. 97. (1) ...
(2) В рамките на една учебна година студентите имат право да се
явяват на изпит по всяка учебна дисциплина общо до ТРИ ПЪТИ –
по един път на сесия.

Резултати

xx.xx.2022

Оценките са нанесени в електронната система.

Оценки по ЕУИУ - изпитът предстои!

Справки по E-mail.

Информация

Правилник за учебната дейност във ФЕТТ (120 kB)

Преподаватели

Aс. Николай Тюлиев
Кабинет: 1442
Приемно време: временно само по E-mail
Телефон: +359 2 965 3143
E-mail: ntt@tu-sofia.bg

Гл. ас. Емилия Балканска
Кабинет: 1442
Приемно време:
Телефон: +359 2 965 3143
E-mail: egb@tu-sofia.bg

Лекции

Лекциите за 2021/2022 приключиха.

Литература

Упражнения

Занятията за 2021/2022 приключиха.

Указания