Eлектронни устройства за измерване и управление
Лаб. упражнения
Указания за КП
Практикум
Конспект
Литература

Сайтът е в процес на разработка.

Цели

Основната задача на този сайт е да улесни учебния процес по дисциплината. Едновременно с това сайтът може да служи като допълнително учебно помагало.

Всякакви идеи, предложения и коментари относно съдържанието на сайта са добре дошли и могат да бъдат отправяни към всеки от преподавателите.

Промени

v1.00, Декември 2003
Статичен сайт, базиран на XHTML 1.0 и CSS Level 1.
Идея, дизайн и разработка - Калоян Тенчов <zayfod@yahoo.com>.

Специални благодарности на Василий Чумаченко и http://lark.tu-sofia.bg за предоставения web hosting.