Комуникационни системи
Лаб.Упражнения
Литература
Програми
Документация
ТУ - София
Организации
Фирми
Литература

Cъобщения

Изпитни дати:

Поправителни изпити:

20 февруари 2015, петък, 11:30 - 13:15, зала 1153

Резултати от изпитите

... (xxx kB)

Указания

Курсов проект (179 kB)

Преподаватели

Проф. д-р Стефан Овчаров
Каб.: 1354
Приемно време:
Тел.: +359 2 965 3677
E-mail: sovcharo@tu-sofia.bg

Литература

"Комуникационни системи"
МП Издателство на ТУ - София 2007г.
проф. Стефан Овчаров