Автоматизация на електронното производство
Лаб.Упражнения
Литература
Програми
Документация
ТУ - София
Организации
Фирми
Литература

Лабораторни упражнения

Съгласно учебния план - осми семестър, студентите
правят лабораторни упражнения по АЕП - общо 20ч.

Семестърът се заверява САМО, ако са направени
всички упражнения !!!

Упр_1 (270 kB)
Упр_2 (355 kB)
Упр_3 (110 kB)
Упр_4 (560 kB)
Упр_5 (150 kB)

Предварителната подготовка е задължителна!