Автоматизация на електронното производство
Лаб.Упражнения
Литература
Програми
Документация
ТУ - София
Организации
Фирми
Литература

Сайтът е в процес на разработка.

Цели

Основната задача на този сайт е да подпомогне студентите при подготовката им.

Всякакви идеи, предложения и коментари относно съдържанието на сайта са добре
дошли и могат да бъдат отправяни към всеки от преподавателите.

Промени

v1.00, Януари 2004
Статичен сайт, базиран на XHTML 1.0 и CSS Level 1.
Идея, дизайн и разработка - Калоян Тенчов <zayfod@yahoo.com>.

Специални благодарности на Василий Чумаченко и http://lark.tu-sofia.bg за предоставения web hosting.