Приложна електроника

ДисциплиниАвтоматизация на електронното производство

Eлектронни устройства за измерване и управление

Електронно уредостроене

Практическа схемотехника

Електронни устройства за цифрово програмно управление

Комуникационни системи

Електронна и микропроцесорна техника