Проекти и Домашни Работи

Проекти

Като правило, проектите се разработват от екипи от по двама души.

Необходимо е всеки студент да разполага с Google акаунт. Обмяната на файлове ще става посредством Google Drive.

Домашни работи

Домашните работи се изпълняват индивидуално. Предават се посредством edaplayground.com и email.

Как да споделим проект с edaplayground.com?