Xilinx ISE

Как да създадем Xilinx ISE проект?

1. Стартирайте ISE Project Navigator
2. От менюто изберете File -> New Project и попълнете формите както е показано на фигурите:

1

2

Завършете създаването на проект с Next -> Finish

Как да създадем VHDL модел?

3

4

Завършете създаването на файла за VHDL модела с Next -> Finish

5

В така създадения файл, напишете кода на VHDL модела.

Как да създадем тест за VHDL модел?

3

6

Завършете създаването на файла за тестс с Next -> Finish

7

Изтрийте ненужния код, докато остане показаното на фигурата:

8

В така създадения файл, напишете кода на тестс.

Как да архивираме проекта?

9

10