Лекции

Материали за лекциите по МПИС

Въведение. Класификация на цифровите ИС. Архитектурен обзор. Средства за автоматизация на проектирането на ИС. Области на приложение.

Програмируеми логически схеми. PLD, CPLD, FPGA. Design flow.

CPLD
FPGA
Design Flow

Въведение в VHDL – основни понятия, симулация, синтез.

00-vhdl

VHDL – Последователни Оператори

VHDL – 1

VHDL – Паралелни Оператори

VHDL – 2

VHDL – VHDL модели на типични схеми. Проектиране на крайни автомати.

VHDL – Примери
VHDL – Крайни Автомати