Преместващи регистри

Необходимите файлове се намират в проекта johnson.

Брояч на Джонсън

 • Разгледайте брояча на Джонсън и сответният тест
 • Симулирайте го и се уверете, че работи правилно.
 • Синтезирана схема на 4-битов брояч на Джонсън.

  johnson_4bit-sch

  Тест

  johnson

  Стрктурен модела за тестване на проектната единица top експерименталната платка.


Бягаща светлина

 • Променете броячът на Джонсън от предишната задача, така че да се получи ефект на “бягаща светлина”.
 • Модифицирайте теста, така че да съответства на новата спецификация.
 • Синтезирайте проекта и се убедете, че работи на макета.

running_light_sim

Указания

При reset, инициализирайте преместващия регистър с единица в единият от битовете и нули в останалите:


Бягаща светлина със смяна на посоката

 • Променете моделът от предишната задача, така че да се получи ефект на “бягаща светлина със смяна на посоката” (виж фигурата по-долу).
 • Модифицирайте теста, така че да съответства на новата спецификация.
 • Синтезирайте проекта и се убедете, че работи на макета.

bouncing_light

Указания

Въведете сигнал dir, който да указва посоката на преместване:

В зависимост от стойността на dir, регистърът премества наляво или надясно.
Стойността на dir да се променя когато единицата достигне края на преместващия регистър.