Етапи на проектиране

Необходимите файлове се намират в проекта counters.

Симулация

4-битов брояч

 • Разгледайте проектната единица cnt4
 • Разгледайте теста cnt4_test
 • Симулирайте cnt4_test
 • Добавете сигнал за разрешаване на брояча – еnable
 • Към теста добавете проверки за работата на еnable

N-битов брояч

 • Разгледайте проектната единица counter
 • Разгледайте теста counter_8bit_test
 • Симулирайте counter_8bit_test
 • Добавете сигнал за промяна на посоката на броене – up_down
 • Към теста добавете проверки за работата на up_down

Синтез и физическo проектиране

 • Разгледайте проектната единица cnt16_experiment
 • Синтезирайте cnt16_experiment
 • Генерирайте файл за програмиране на FPGA
 • Заредете файла в експерименталната платка