Автомат за кафе

Необходимите файлове се намират в проекта cafe.

Да се проектира управляващо устройство за автомат за кафе.

Цената на едно кафе е 50 ст.
Автоматът приема монети от по 50, 20 и 10 стотинки.
На седем-сегментен дисплей се показва остатъкът от сумата, която трябва да бъде платена.
Проекта да се реализира с краен автомат.

Указания за проектиране – Cafe.pdf

Блокова схема на автомата за кафе

Управляващо устройство

Блоковата схема на управляващото устройство е дадена на фигурата, а съответния VHDL модел е cafe_top.

Бета версия

Първо реализирайте “бета” версия на крайния автомат, като довършите модела cafe_control. В тази версия няма да връщаме ресто. Диаграмата на състоянията е дадена по-долу. За проверка на модела използвайте теста cafe_control_tb.

cafe-state-diagram-beta

Версия 1.0

Във версия 1.0 добавете връщане на ресто.
cafe-state-diagram-v1