Хронометър

Задача 1

Да се разработи модел на хронометър с диапазон 00.0 – 99.9 секунди, с точност 100 милисекунди.

Задача 2

Да се добави start/stop бутон.