BCD Суматор

Задача 1

Променете схемата за генериране на реда на Фибоначи, така че числата да са в BCD код.