Библиотека

В този раздел са събрани полезни връзки и информация необходима за упражненията и проектите

Симулация с LTSpice

LTSpice е безплатен симулатор за електронни схеми, който може да бъде свален от www.linear.com

След инсталирането, стартирайте LPSpice. Променете настройките на симулатора, така че да записва напреженията във вътрешните възли на под-схемите.

Tools -> Control Panel -> Save Defaults -> Save Subcircuit Node Voltages

Инсталиране и настойка на Gnu Electric

Download Gnu Electric

От страницата на Gnu Electric изберете “Gnu Electric Binary Release”.

Electric е Java приложение, така че трябва да имате инсталирана Java 7 или по-нова.

Създайте директория и в нея запишете electricBinary-9.03.jar

В директорията, където записахте electric, създайте файл electric.bat със следното съдържание:

java -classpath "electricBinary-9.03.jar" -mx512m com.sun.electric.Launcher

electric

Стартирайте командния файл

Настройка на Gnu Electric за работа с LTSpice

File -> Preferences -> Tools -> Spice

Задайте пътя до exe файла на LTSpice – например

"C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\scad3.exe"

Задайте формата за предаване на параметрите от electric към LTSpice:

-i ${FILENAME} -r ${FILENAME_NO_EXT}.raw -o ${FILENAME_NO_EXT}.out

spice

Задайте останалите опции както е показано на фигурата.

Учебни материали и библиотеки за Gnu Electric

CmosEdu – http://cmosedu.com/cmos1/electric/electric.htm

Video Tutorials – http://cmosedu.com/videos/electric/electric_videos.htm

Harvey Mudd standard cells library – http://www.staticfreesoft.com/contrib/muddLib07.jelib.gz