Псевдо NMOS

Схемите за упражнението са дадени в GitHub репозиторията
https://github.com/vtchoumatchenko/psis.git
Необходимите файлове се намират в директория ratioed_logic

Псевдо NMOS Инвертор

Изследвайте псевдо-NMOS инвертор при различни размери на PMOS транзистора.

Анализирайте предавателната характеристика и закъсненията. Обърнете внимание на статичната консумация на ток.

pseudo-nmos-invdc.asc

 

pseudo-nmos-invdc

pseudo-nmos-trans.asc

pseudo-nmos-tran

 

DCVSL AND/NAND

Изследвайте преходните процеси в схема на двувходов DCVSL AND/NAND. Обърнете внимание на статичната консумация.

dcvs_and_nand.asc

dcvsl