Проектиране на Функционален Блок

Брояч на Джонсън

Проектиране на схема и layout на четири битов Брояч на Джонсън с Gnu Electric – LAB2.zip

В упражнението са използвани клетки от Harvey Mudd standard cell library – https://www.staticfreesoft.com/contrib/muddLib07.jelib.gz

Йерархична схема
Симулация с IRSIM
Spice симулация
Floorplan
Разполагане на клетки
Свързване
DRC, ERC
Ресимулация

Схема на брояч на Джонсън

Тест

Схема на тригер

Layout на брояч на Джонсън

Симулация

johnson-sim