Примерни задания за домашна работа

p

CMOS Инвертор - Статичен Режим

За симулациите използвайте LTSpice. Указания ще намерите тук http://lark.tu-sofia.bg/cmos/lib/

Схемите и моделите се намират в https://github.com/vtchoumatchenko/psis/tree/master/homework/inverter

Отчетът за домашната работа трябва да съдържа

  • screenshot-ове на схемите и резултатите от симулациите
  • резултати от измервания
  • изчисления

Отчетът се предава под формата на Google document.

 

Z

Задача 1

Да се определят напреженията Vil , Vih и Vm за инвертор с минимални размери L=0.5μm, W=0.9μm.

Схемата се намира във файла inv-treshold.asc.

Z

Задача 2

Като използвате формулите и стойностите на параметрите на транзисторите от лекцията за инвертори, определете при какво съотношение Wn / Wp ще се получи симетричен инвертор с VM=VDD/2.

Проверете изчисленията си с помоща на схемата от задача 1.