Author Archives: sysmgr

Поправителен изпит по ППЕ

18.02.2021 от 11:30 ЕЕТ

Изпитът ще се проведе дистанционно.
Необходима е регистрация не по късно от 17.02.2021 17:00 ЕЕТ

Адрес за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQWTzUJMfQg4tHf7WUT4MyHQdKv4KPXMJ9R9vDGLwLLhJ_9g/viewform?usp=sf_link