Резултати от изпита на „Електроника“ за студенти от АТТ, заминаващи за САЩ

Деян Цанков 64 гр. 19,5 т + 10 т + 0.75 т. = 30,25 т Добър 4
Ивайло Тодоров – 64 гр. 17 т. + 14,8 т. +2,15 т. = 31,8 т. Добър 4
Йордан Метларов – 64 гр. 18,5 + 13 т. + 0.62 т. +1.5 = 33.62 т. Добър 4
Кристияна Иванова – 64 гр. 13 т. + 11 т. + 0.08 т. = 24,08 т. Среден 3
Мартин Янев – 64 гр. 27 т. + 12 т. + 2,05 + 1.5 = 42.55 т. Мн. Добър 5
Стефан Желязков – 64 гр. 22 т. + 5,4 + 1,4 + 1,5 = 30.3 т. Добър 4 без к.р.
Василена Маринова – 65 гр. 21,5 т. + 14 т. + 0.65 = 36,15 т. Добър 4
Янка Пелтекова – 65 гр. 7т. +? + 0,15 т. = 7,15 т. Слаб 2
Андрей Димитров – 66 гр. 18 т. + ? + 0,13 = 18,13 Среден 3

Резултати от поправителния изпит по „Полупроводникови елементи“ и „Електроника“, състоял се на 16.02.2015 при проф. Т. Василева

37 36 35 33 32

ПРОТОКОЛИ

ФКСУ
Идрис Юзгюч Среден 3

ФЕТТ

Александър Лукарски Среден 3
Васил Карчев Среден 3
Велко Чернев Среден 3=
Георги Шишков Слаб 2
Герго Гергов Среден 3=
Диана Живкова Среден 3
Йордан Беновски Слаб 2
Марио Кирилов Среден 3-
Мирослав Бораджиев Слаб 2
Найден Буков Слаб 2
Невелин Гугутков Слаб 2
Николета Миркова Слаб 2
Радослав хаджиев Слаб 2
Светослав Орманлиев Добър 4=

ТФ – АТТ

Антони Дойчинов Среден 3-
Георги Тихов Слаб 2
Виктор Николов Среден 3
Ива Петрова Среден 3-
Николай Пеев Среден 3-