Резултати От поправителния изпит по ППЕ и Електроника, състоял се на 26.09.2014 при проф. Т. ВасилеваФЕТТ
36 група
Васил Чернев 		Слаб  2
Мартина Даскалова 	Среден 3
Никола Георгиев		Слаб 2
Николай Танчев		Среден 3=
Павел Анталавичев	Среден 3=
Светослав Орманлиев	Слаб 2
Христо Василев 		Слаб 2

37 група
Валери Петров		Добър 4
Васил Джамбазов 		Среден 3
Велян Геджев		Среден 3
Венелин Велев		Среден 3
Илиян Найденов		Среден 3=
Йордан Паунов		Среден 3
Найден Буков		Слаб 2
Николай Димитров	Среден 3-
Николай Колев		Среден 3=
Радослав Хаджиев	Слаб 2
Юсеин Ликов		Слаб 2

38 група 
Ангел Зафиров		Среден 3-
Георги Лазаров 		Слаб 2
Драгомир Арсенов 	Слаб 2
Драгослав Славейков 	Слаб 2
Илхан Карагьозов	Слаб 2
Марио Кирилов 		Слаб 2
Никола Панев		Слаб 2

39 група
Боряна Пашинска		Среден 3=
Георги Шишков 		Слаб 2
Данаил Данчев 		Среден 3
Диана Живкова 		Слаб 2
Ивайло Станев 		Среден 3=

40 група
Денис Петров		Среден 3=
Калин Кондев 		Среден 3-
Любомир Дойчинов 	Среден 3=
Николай Маринов 	Среден 3
Петко Маринов 		Слаб 2
Спас Стойчев		Среден 3
Христо Ичев 		Среден 3=41 група
Васил Карчев		Слаб 2
Виктор Стоилов 		Слаб 2
Иван Милев 		Среден 3-
Иво Бойчев		Среден 3
Кристиян Емилянов	Среден 3
Константин Кръстев	Слаб 2
Мирослав Бораджиев	Слаб 2
Невелин Гугутков	Слаб 2
Христо Атанасов 	Среден 3


С протоколи
Филип Бухов 		Среден 3=
Йордан Беновски 	Слаб 2
Калоян Кръстанов 	Слаб 2
Мирослав Грудов 	Слаб 2
Георги Гергов 		Слаб 2
Иван Чукарски 		Среден 3
Станислав Димитров 	Слаб 2
Христо Стамболийски 	Среден 3
Петър Русев 		Слаб 2
Николета Миркова 	Слаб 2
Валентин Димитров (маг)Среден 3


ТФ – АТТ

65 група
Георги Кандев		Среден 3=
Петър Димитров 		Среден 3=
Светозар Станев		Среден 3
Станислав Димитров	Среден 3
Цветелина Лалева	Среден 3

66 група
Димиър Глинджурски 	Среден 3
Златизар Пенков 	Среден 3-
Мартин Профиров 	Среден 3=
Роберт Филипов 		Среден 3-
Стивън Качулко 		Слаб 2
Христо Цвятков 		Среден 3

67 група
Александър Димитров	Среден 3
Илиян Илиев		Среден 3-
Кристиян Мукарев	Слаб 2
Велик Колев		Среден 3=

С протоколи
Иван Ташев 		Среден 3=
Викрор Николов 		Слаб 2Резултати ППЕ и Електроника 08.07.2014

ФТ – АТТ
Група 65
Кристиян Цветанов Среден 3=
Персиян Георгиев Среден 3
Светозар Станев Слаб 2
Тодор Тодоров Среден 3
Цветелина Лалева Слаб 2
Група 66
Виктор Тодоров Среден 3-
Владислав Груев Среден 3
Димитър Глинджурски Слаб 2
Мартин Профиров Слаб 2
Петко Петков Среден 3-
Стефан Петков Среден 3
Христо Цветков Среден 3=
Янислав Шопов Среден 3
Група 67
Ана Игнатова Среден 3
Митко Матев Добър 4=
Цветан Илиев Слаб 2
С протокол
Марк Марков Среден 3
ФЕТТ
Група 36
Павел Анталавичев Слаб 2
Радослав Джендов Среден 3=
Светослав Орманджиев Слаб 2
Група 37
Венелин Велев Слаб 2
Йордан Паунов Слаб 2
Кристиян Илиев Среден 3-
Методи Акманджиев Среден 3
Найден Буков Слаб 2
Петър Хубенов Среден 3=
Радослав Хаджиев Слаб 2
Юсеин Ликов Слаб 2
Група 38
Кристиян Павлов Среден 3=
Група 39
Диана Живкова Слаб 2
Жорж Спасов Слаб 2
Никола Петков Иванов Среден 3
Симона Капитанова Среден 3=
Група 40
Петко Маринов Слаб 2
Група 41
Александър Кадиев Среден 3=
Васил Карчев Слаб 2
С протоколи
Александър Михалков Среден 3=
Герго Гергов Слаб 2
Иван Чукарски Слаб 2
Илиян Тронков Слаб 2
Йордан Греповски Слаб 2
Мирослав Грудов Слаб 2
Никола Иванов Слаб 2
Николета Мирсова Слаб 2
Стоян Добрев Среден 3=
Ясен Симеонов Среден 3-

Резултати ТФ АТТ 65 група

Име на студента Текущ контрол Лекции Изпит – 30.06.2014 Крайна оценка
Александър Ванюшев Стоилов 14 1.7 24.5 Мн. Добър 5
Александър Николаев Киндеков 0 0.0 не се явил
Ангел Радков Димов 12 3.6 28 Мн. Добър 5
Весела Бориславова Мишонова 14 3.6 23.5 Мн. Добър 5
Георги Миленов Кандев 0 0.0 не се явил
Диляна Миткова Бонкова 0 0.0 3.5 Слаб 2
Ива Бранимирова Петрова 0 0.9 7 Слаб 2
Изабела Стефанова Вакарелска 18 3.5 Освободена Отличен 6
Кристиян Руменов Цветанов 0 0.9 не се явил
Людмил Еминов Крумов 14 2.0 28.5 Мн. Добър 5
Мехмeд Хасанов Мехмедов 9 0.5 16 Среден 3
Митко Ивайлов Петров 10 3.5 24 Добър 4
Персиян Георгиев Георгиев 0 1.0 8 Слаб 2
Петър Добринов Димитров 0 0.0 0.75 Слаб 2
Пламен Иванов Георгиев 17 2.6 Освободен Отличен 6
Светозар Пламенов Станев 0 0.0 не се явил
Станислав Иванов Димитров 0 0.0 12 Слаб 2
Теодора Йорданова Иванова 9 1.6 13.5 Среден 3
Тодор Нанчев Вълков 9 1.0 8 Среден 3
Тодор Николаев Тодоров 0 0.0 7.5 Слаб 2
Христо Любомиров Димитров 0 0.0 не се явил
Цветелина Евгениева Лалева 0 0.0 9 Слаб 2

Резултати ТФ АТТ 66 група

Име на студента Текущ контрол Лекции Изпит – 30.06.2014 Крайна оценка
Александър Ерих Швайцер 11 2.7 26 Мн. Добър 5
Александър Огнянов Тодоров 0 0.5 17.5 Среден 3
Виктор Иванов Тодоров 0 0.0 не се явил
Владислав Ивайлов Груев 0 0.8 12 Слаб 2
Георги Боянов Леков 11 2.7 22.5 Добър 4
Георги Димитров Тихов 0 0.0 1 Слаб 2
Димитър Боянов Димитров 0 0.0 20 Среден 3
Димитър Петров Глунджурски 0 0.0 1.5 Слаб 2
Дона Пешева Янкова 14 2.6 20 Добър 4
Златизар Цикламов Пенков 0 1.0 11 Слаб 2
Константин Валентинов Каменов 0 0.0 не се явил
Кристиан Аттила Фодор 9 0.3 22 Добър 4
Мартин Кръстев Профиров 0 0.1 не се явил
Николай Красииров Пеев 0 0.0 не се явил
Петко Николов Петков 0 0.0 6 Слаб 2
Петър Георгиев Тонев 9 0.8 20.5 Добър 4
Пламен Любомиров Витков 14 3.3 24.5 Мн. Добър 5
Роберт Петров Филипов 0 0.5 1 Слаб 2
Стeфан Цветанов Петков 0 0.0 8 Слаб 2
Стивън Янчев Качулков 0 0.1 0 Слаб 2
Теодор Димитров Железов 0 0.6 17.5 Среден 3
Филип Ноколаев Анчев 0 2.9 20 Среден 3
Христо Цвятков 0 0.0 5.5 Слаб 2
Янислав Тихомиров Шопов 0 0.5 8 Слаб 2

Резултати ТФ АТТ 67 група

Име на студента Текущ контрол Лекции Изпит – 30.06.2014 Крайна оценка
Александър Димитров Димитров 0 0.0 0 Слаб 2
Ана Петрова Игнатова 0 1.4 7.5 Слаб 2
Афродити Христофи Милтиадус 9 1.0 8 Среден 3
Генади Росенов Димитров 10 0.6 21.5 Добър 4
Гергана Димитрова Георгиева 9 0.8 14 Среден 3
Деяна Петкова Шейчарова 0 0.0 не се явил
Димитър Трайков Трайков 0 0.0 не се явил
Добри Евгениев Трифонов 0 0.0 не се явил
Евгени Петров Жечев 9 0.7 23.5 Добър 4
Емилиан Руменов Петров 12 0.8 9.5 Среден 3
Ива Янкова Рашева 11 0.9 18.5 Добър 4
Ивана Петковска 10 3.0 20.5 Добър 4
Илиян Руменов Илиев 0 0.4 8 Слаб 2
Красимир Владислав Алексиев 14 1.8 12.5 Среден 3
Кристиян Апостолов Мукарев 0 0.0 6 Слаб 2
Мирослав Александров Захариев 9 1.0 17.5 Среден 3
Митко Пламенов Матев 0 0.4 7 Слаб 2
Михаил Борисов Михайлов 14 0.2 8 Среден 3
Стела Георгиева Великова 0 0.0 11 Слаб 2
Стела Красимирова Митева 9 1.5 не се явил
Теодор Николаев Кънев 0 0.0 9 Слаб 2
Тони Николаев Меченов 0 0.0 0 Слаб 2
Цветан Венчов Кишев 0 0.0 5 Слаб 2