Резултати от поправителния изпит по „Полупроводникови елементи“ и „Електроника“, състоял се на 16.02.2015 при проф. Т. Василева

37 36 35 33 32

ПРОТОКОЛИ

ФКСУ
Идрис Юзгюч Среден 3

ФЕТТ

Александър Лукарски Среден 3
Васил Карчев Среден 3
Велко Чернев Среден 3=
Георги Шишков Слаб 2
Герго Гергов Среден 3=
Диана Живкова Среден 3
Йордан Беновски Слаб 2
Марио Кирилов Среден 3-
Мирослав Бораджиев Слаб 2
Найден Буков Слаб 2
Невелин Гугутков Слаб 2
Николета Миркова Слаб 2
Радослав хаджиев Слаб 2
Светослав Орманлиев Добър 4=

ТФ – АТТ

Антони Дойчинов Среден 3-
Георги Тихов Слаб 2
Виктор Николов Среден 3
Ива Петрова Среден 3-
Николай Пеев Среден 3-