Резултати от изпита по ППЕ ФЕТТ на 9.07.2015

32. гр. 
Димитър Христов     Среден 3=
Кристиян Тодоров    Среден 3
Йордан Димитров     Слаб 2
Йордан Калъчев      Слаб 2
Силвестър Велков    Среден 3= (като Иван Койчев)

33 гр. 
Александър Симонов  Слаб 2
Стефан Стефанов     Слаб 2

35 гр.
Атанас Янчев        Слаб 2
Александър Костов   Слаб 2
Тодор Найденов      Слаб 2

36 гр. 
Иван Иванов         Слаб 2
Иван Койчев         Среден 3= (като Силвестър Велков)
Мирослав Бораджиев  Слаб 2
Димитър Бодуров     Среден 3

37 гр. 
Тихомир Христов     Среден 3=

С протоколи
Константин Кръстев  Слаб 2
Найден Бунов        Среден 3-
Невелин Гугутков    Среден 3=
Николай Енчев       Среден 3=
Станислав Димитров  Среден 3=
Петър Русев         Слаб 2

Резултати от изпита по Електроника АТТ – 9.07.2015

64. гр. 
Веселин Петров      Слаб 2
Мартин Цветков      Среден 3=
Синан Гаваз         Среден 3

65 гр. 
Александър Кръстев  Среден 3
Александра Колев    Добър 4
Иван Тодоров        Среден3
Калин Кирков        Среден 3
Момчил Матеев       Слаб 2

66 гр.
Атанас Куцаров      Среден 3
Митко Митков        Среден 3=
Кристиян Владов     Среден 3
Пенко Янчев         Слаб 2

С протоколи
Георги Тихов        Слаб 2
Кристиян Мукарев    Слаб 2

Резултати ТФ АТТ

64 група

N Име на студента Текущ контрол Лекции и домашни Изпит – 29.07.2015 Крайна оценка
1 Анна Георгиева Стефанова 10.00 0.55 31 Мн. Добър 5
2 Веселин Николаев Петров 3.25 0.10 0 Слаб 2
3 Георги Димитров Трифонов 12.50 1.75 20.5 Добър 4
4 Дарин Георгиев Стойков 0.00 1.35 не се явил
5 Даян Теодоров Цанков 10.00 0.75 19.5 Добър 4
6 Деница Иванова Иванова 0.00 0.00 18 Среден 3
7 Златина Христова Вълкова 18.20 4.05 33 Отличен 6
8 Ива Стоянова Стойчева 13.00 0.10 17 Добър 4
9 Ивайло Георгиев Тодоров 14.80 2.15 17 Добър 4
10 Иван Василев Василев 11.80 1.70 28.5 Мн. Добър 5
11 Иван Тодоров Иванов 0.00 0.00 13 Слаб 2
12 Йоанна Маринчева Маринова 9.70 0.10 18 Среден 3
13 Йордан Николаев Метларов 13.00 2.12 18.5 Добър 4
14 Кристияна Светлозарова Иванова 10.50 0.08 13 Среден 3
15 Мария Н.   Митрева 9.07 0.00 13 Среден 3
16 Мария Спасова Иванова 0.00 0.00 не се явил
17 Мартин Валери Томанов 0.00 0.00 не се явил
18 Мартин Георгиев Цветков 0.00 0.00 4 Слаб 2
19 Мартин Пламенов Янев 12.00 3.55 27 Мн. Добър 5
20 Милена Анастасова Димитрова 10.00 0.00 10 Среден 3
21 Михаил Цветомиров Димитров 0.00 0.00 22 Среден 3
22 Павлина А.   Пехливанова 0.00 0.00 7.5 Слаб 2
23 Петьо Янчев Петков 0.00 0.00 18.5 Среден 3
24 Симеон Валериев Шивачев 13.17 1.30 30 Мн. Добър 5
25 Синан Вайдет Гавац 0.00 0.00 10.5 Слаб 2
26 Стефан Тошков Желязков 9.40 2.90 22 Добър 4

65 група

N Име на студента Текущ контрол Лекции и домашни Изпит – 29.07.2015 Крайна оценка
1 Александра   Колев 9.00 2.50 не се явил
2 Александър Тодоров   Кръстев 0.00 0.00 15.5 Слаб 2
3 Андрей Гинов Димитров 3.25 0.00 18 Среден 3
4 Барбара   Милошев 0.00 0.00 24 Среден 3
5 Боян Николаев Цветков 12.00 0.00 18 Добър 4
6 Василена   Маринова 13.83 0.65 21.5 Добър 4
7 Веселин Сергеев Козловски 0.00 0.00 3.5 Слаб 2
8 Георги   Петров 0.00 0.00 9.5 Слаб 2
9 Георги Николаев Манолов 0.00 0.00 не се явил
10 Дамян Георгиев Марков 0.00 0.00 не се явил
11 Деян   Гечев 15.77 2.75 30 Отличен 6
12 Димитър Евгениев Вутов 0.00 0.00 12 Слаб 2
13 Ивайло Полихронов 18.47 0.90 35 Отличен 6
14 Иван Стойчев Пелтешки 0.00 0.55 8.5 Слаб 2
15 Иван Тодоров Тодоров 6.00 0.00 6.5 Слаб 2
16 Иво Викторов Кирилов 0.00 0.00 не се явил
17 Ина     Стойчевска 23.67 5.35 35 Отличен 6
18 Калин   Кирков 0.00 0.00 16 Слаб 2
19 Калина Георгиева Георгиева 0.00 0.00 3.5 Слаб 2
20 Кристиан Илиев Владов 3.00 0.00 3.5 Слаб 2
21 Мартин Радостинов Колев 0.00 0.00 14.5 Слаб 2
22 Михаела Рангелова 0.00 0.00 не се явил
23 Михаил   Станков 0.00 0.00 21 Среден 3
24 Момчил Янков Матеев 0.00 0.00 16 Слаб 2
25 Прокоп   Георгиев 9.00 0.00 12 Среден 3
26 Станислав Койчев Славов 0.00 0.00 не се явил
27 Христин   Георгиева 9.50 0.15 11 Среден 3
28 Чиубо Чън 0.00 0.00 не се явил
29 Янка   Пелтекова 0.00 0.15 7 Слаб 2
30 Ясен Адамов 0 0 2.5 Слаб 2

66 Група

N Име на студента Текущ контрол Лекции и домашни Изпит – 29.07.2015 Крайна оценка
1 Александър Киндеков 5.00 0.00 не се явил
2 Атанас Куцаров 8.00 0.13 8 Слаб 2
3 Васил Василев Стефанов 8.00 0.10 16 Среден 3
4 Велислава Живкова Желязова 9.00 0.10 11.5 Среден 3
5 Владимир Василев Неховски 19.00 5.00 30.5 Отличен 6
6 Георги Евгениев Трифонов 0.00 0.00 не се явил
7 Мариян Богомилов 5.75 0.00 14.5 Среден 3
8 Мирослав Георгиев Попов 21.00 7.60 33 Отличен 6
9 Митко Митков 6.00 0.00 9 Слаб 2
10 Николай Лазаров 9.00 0.13 22 Добър 4
11 Пенко Янчев 0.00 0.00 не се явил
12 Станислав Георгиев Виячев 10.50 0.30 не се явил
13 Стела Георгиева Великова 0.00 0.00 не се явил
14 Тодор Илиев Медаров 0.00 0.00 не се явил
15 Цветизара Викторова Василева 19.20 1.00 32.5 Отличен 6
16 Цоньо Константинов Цонев 6.00 0.00 12.5 Среден 3

С протоколи

Стивън Качулков – Среден 3=
Цветан Илиев – Среден 3=
Кристиян Мукарев – Слаб 2